ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์

ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า ไข่เหลว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการทางตลาดที่มีการนำวัตถุดิบไข่ ไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ที่เน้นความสะดวก สะอาด และลดขั้นตอนในการผลิตมากขึ้น จึงได้มีการวิจัยและพัฒนา ให้ไข่ที่ตอกสด ให้เป็นไข่เหลว ที่มีอายุในการเก็บรักษาที่นานยิ่งขึ้น แต่ยังคงคุณสมบัติความสดเช่นเดียวกับไข่สด ด้วยการนำไข่สดไปผ่านด้วยเครื่องตอกอัตโนมัติ มีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ ถูกหลัก GMP , HACCP ซึ่งทำให้สามารถแยกไข่ขาว และไข่แดงออกจากกัน หลังจากนั้นจึงนำไปเข้าสู่กระบวนการ พาสเจอร์ไรส์
 
ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งผลิตด้วยระบบการฆ่าเชื้อแบบอุณหภูมิสูงแต่ใช้เวลาน้อย-High-Temperature-Short-Time (HTST) เพื่อรักษาคุณสมบัติทางเคมีชีวภาพของโปรตีนไข่และรักษาคุณค่าสารอาหารไม่ให้สูญหายไปขณะทำการฆ่าเชื้อ และใช้ระบบทำความสะอาดแบบ Cleaning In Place (CIP) สำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักรทั้งระบบ ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ที่ได้ ทั้งไข่ขาว ไข่แดง ไข่รวม สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตขนมไทย เค้ก/เบเกอรี่ ไอศครีม สังขยา มายองเนส บะหมี่ไข่ เต้าหู้ อาหารคาวหวานต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร และ กลุ่ม Food Service /Catering ทั่วไป