เต้าหู้ไข่ไก่

เต้าหู้ไข่ไก่ KCF เป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้น ที่ เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป และ บริษัทในเครือ ร่วมมือกันวิจัย พัฒนา ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไข่ไก่สด ๆ ให้ได้คุณภาพ จนถึงขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบในการผลิต เครื่องปรุงรส ภาชนะที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป ให้ถูกหลักคุณภาพอาหารมากที่สุด โดยที่ยังคงคุณภาพของรสชาติ ให้ถูกให้ลูกค้า และราคาถูกที่สุด

เต้าหู้ไข่ไก่สูตรเพิ่มไข่

เต้าหู้ไข่ไก่ผสมน้ำนมสด

เต้าหู้ไข่ไก่ผสมนมข้าวโพด