ไข่เป็ดสดคัดพิเศษ

ไข่เป็ดสด

ไข่เป็ดสด KCF เป็นไข่สดจากฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่การคัดสรรพ่อแม่ พันธุ์ การฟักไข่ด้วยตู้ฟักที่ทันสมัย ตลอดจนการเลี้ยงตั้งแต่เป็ดฟักออกจากไข่ จนสามารถออกไข่ได้ ด้วยระบบจัดการและจัดเก็บที่ดีเยี่ยม บริษัทมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงตลอดเวลาเพื่อให้ไข่ทุกฟองที่ออกจากฟาร์มมี คุณภาพที่ดีที่สุด ทั้งยังมีการจัดการเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมเพื่อให้เป็ดในฟาร์มมี สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคและให้ไข่ที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้ได้ไข่เป็ดสด KCF

ไข่เป็ดสด 6 ฟอง

 
>