ไข่เยี่ยวม้า

ไข่เยี่ยวม้า

ไข่เยี่ยวม้า KCF ผลิตจากไข่เป็ดสด เริ่มต้นด้วยการคัดสรรไข่เป็ดที่จะนำมาทำไข่เยี่ยวม้า ทุกฟองจากฟาร์มในเครือที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี ด้วยวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน และสะอาดถูกหลักกระทรวงสาธารณะสุขโดยมีเครื่องหมาย อย. รับประกันในด้านความสะอาดถูกหลักอนามัย รสชาติดีเยี่ยมโดยมีเครื่องหมายเชลล์ชวนชิม รับประกันในด้านรสชาติซึ่งมีส่วนผสมของชาเขียว ปราศจากสารปนเปื้อน น่ารับประทาน มีความหอมมัน ดีต่อสุขภาพแต่จะไม่มีสารกันบูดหรือสารแต่งกลิ่นรสใด ๆ เพื่อให้ได้ไข่เยี่ยวม้า KCF ที่มีคุณภาพ

ไข่เยี่ยวม้า

ไข่เยี่ยวม้า

ไข่เยี่ยวม้า